MOJO

3 Eylül 2015 Perşembe

03 Eylül 2015 Adı: MOJO - Resmi işler başlıyor...

Tuzla Liman Başkanlığ'na teknenin bağlama kütüğü işlemleri için 
teknenin ismi yazılıyor

Teknenin isminin yer aldığı fotoğraflar başvuru dosyasına eklemek için gerekli


Amatör tekne yapımcıları için not: tekne inşaasını yaparken satın aldığınız malzemelerin ve motorun faturalarını muhafaza edin. Amatör tekne yapımcıları için bu faturaları ibraz ederek 5 yıl satılmaması kaydıyla teknenin "özel tekne" olarak bağlama kütüğü kaydı yaptırılabilir.

Hazırlanan evraklarla yarın başvurumuzu yapacağız Tuzla Liman Başkanlığ'na

31 Ağustos 2015 Salmanın korozyona karşı korunması

Son düzeltmelerden sonra

Yüzey toleranslı epoksi sistem koruyucu olarak tatbik ediliyor