MOJO

2 Mart 2015 Pazartesi

02 Mart 2015 Finishing boya - 1

Artık detaylar bitti, temizlik tamamlandı
Ve finishing boyaya başlandı!!!

Finishing boya, güverte ve bordayı kapsıyor


Boya, minimum 2 kat, bazı yerlerde 3 kat olacak