MOJO

5 Mayıs 2014 Pazartesi

05 Mayıs 2014 Güverteye başlıyoruz!!!

İskele güverte parçaları kesilerek hazırlanıyor
Sunta kesme makinasından modifiye ettiğimiz daire testere standart kalınlıklarda ağaç kesmek için çok kullanışlı...
(Artan kontrplaktan dümen palası için kullanılacak kontrplaklar kesiliyor)


Mastar

Mastar, iç kenarı belirliyor, dış kenar konturu, iç kenardan referans alınan ölçülerle çiziliyor

Ve bu da gerçeği!

Bir sonraki parçanın mastarı

Ve kontrplaktan gerçeği


Sancak tarafının da parçaları hazırlanıyor