MOJO

26 Haziran 2014 Perşembe

25 Haziran 2014 Kamara ön duvarı destekleri

Kamara ön duvarının güverte ve yan duvarlarla birleştiği yerlerde içeriden desteklenmesi gerekiyor

Yan duvarlarda bu destek, tavanı da destekleyen ladin çerçevenin devamı şeklinde olacak...


Önceden daire testere ile açılı olarak kesilmiş ladin parça, yerine alıştırılıyor

Şimdi, güverteyle birleştiği yerin desteği için mastar yapılıyor

Güverteyle kamara ön duvarı yaklaşık 15 derecelik bir açıyla birleşiyor

Bu bölümün desteğini 4mmlik kontrplakları söz konusu eğime uygun olarak üst üste keserek oluşturacağız
Fazlalıklar tesviye edilecek

Yan duvar destekleri ve güverte desteği birlikte görülüyor