MOJO

5 Mart 2014 Çarşamba

05 Mart 2014 Tesisat - Webasto kurulumu

Bir takım teknik çalışmadan sonra

ısıtma sistemi hortumlarını döşemeye başlıyoruz

Islak elbise dolabının yan bölmesine yerleştirilen webastonun ana hortumu banyodan salona doğru ilerliyor

Harita masasının altından geçiyor


Salona ve ön kamaraya ayrılan dallar

Diğer bir dal, arka kamaraya gidiyor


Ön kamaraya giden hortum, koltuk arkası dolaptan geçiyor

Ana dallar
Webastodan çıkan ana hortum önce ikiye ana dala ayrılıyor: 
1. Ön kamara+salon dallarına ayrılacak ana dal
2. Arka kamara+banyo dallarına ayrılacak ana dal

Arka kamara ve banyo dallarına ayrılan ana dal

Ön kamaraya ve salona giden ana dal